Предметна настава

Објављено среда, 12 септембар 2018

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА:

ВЕСНА ОБРАДОВИЋ ВУЧИЋЕВИЋ, професор српског језика

ИГОР ДИВАЦ, професор српског језика

ЈЕЛЕНА ДРАГИЋЕВИЋ, професор математике

ДАНИЦА ЈОВАНОВИЋ, професор математике

МАРИЈА СИМЕУНОВИЋ, професор енглеског језика

ИРЕНА КНЕЖЕВИЋ, професор енглеског језика

ОЛИВЕРА РАДУЛОВИЋ, професор ликовне културе

ВЕСНА ЂУНОВИЋ, професор музичке културе

ДУШИЦА ЖУЊИЋ, наставник историје и географије

МАРИНА РАНКОВИЋ, професор географије

ИВИЦА ПАТАРЧИЋ, професор физике

ВЕРА НЕНАДОВИЋ, професор биологије

НЕДА ПРЕЛИЋ, професор биологије

БРАНКА ЂОКОВИЋ, наставнк хемије

МИРЈАНА ЛАЗАРЕВИЋ, професор техничке и информатике

ТАМАРА СТАНКОВИЋ, професор физичког васпитања

ЂОРЂЕ ПАВЛОВИЋ, професор физичког васпитања

ДАНИЈЕЛА МАРКОВИЋ, професор немачког језика

ДУШАН ВРАНИЋ, наставник верске наставе