Историјат школе

Објављено уторак, 28 август 2012

Историјат школе

Село Пријевор није имало школу, па су деца са ове територије похађала школу у Миоковцима. Општина пријеворска је 1925. године купила од Милутина Кујунџића зграду која је била намењена за кафану. Зграда и око 50 ари земљишта откупљена је за 40.000 старих динара. Након адаптације и доградње једног дела зграде, објекат је прилагођен за рад са децом, настава почиње септембра 1928. године. Четвороразредна школа је након проширења простора и великог броја деце 1954. године прерасла у осморазредну школу.

            Првобитно име школе било је „Народна основна школа Пријевор“, потом 1945. године мења име у „Државна народна школа“, затим 1955. г. постаје „Осмогодишња школа Пријевор“, а од 12.09.1959. године ОШ „Божо Томић“. У саставу школе била су и три издвојена одељења Цагање, Јанчићи која су затворена и ИО Рошци које и данас ради.

               

Школа у Рошцима почела је са радом 1906. године. Школска зграда је имала две учионице, канцеларију и ходник. 1907. отворено је друго одељење, тако што је први разред чинило прво одељење, а ученици осталих разреда друго.

1933/34. године отворено је треће одељење. Започело је рад у централној школи, а у току године премештено је у Цагање.

         1938. године отворено је четврто одељење у Рошцима са средиштем у Цагањама. Школа у Цагањама је 1940. године постала самостална школа, издвојена из централне.

            Одлука о отварању осмогодишње школе у Рошцима донета је у јуну 1954. године. Наставу је у школској 1954/55. похађало 36 ђака петог разреда. У децембру 1964. године донета је одлука да се школе у Цагањама и Јанчићима припоје школи у Рошцима као матичној. Обе су због малог броја ученика затворене: прва 1976. а друга 1981. године. Школа у Рошцима је 1976. припојена школи у Пријевору. Данас ради као њено физички издвојено одељење.